10 / 2023 Stáhnout studii

Stará radnice

Veselí nad Lužnicí / Studie proveditelnosti

Objednatel:

Město Veselí nad Lužnicí
náměstí T. G. Masaryka 26
391 81 Veselí nad Lužnicí I

Zastoupené, starosta:
Ing. Vít Rada, MPA

Zpracovatel:

OGIVA EU s.r.o.
IČ: 24774995

Kontakt:
Ing. Štěpán Janoušek, jednatel
stepan.janousek@ogiva.eu
+420 774 677 717

Zhotovitelé:

MgA. Štěpán Zápotocký, ČKA 04891
Ing. Štěpán Janoušek

Zpracovatel předběžného statického posouzení:
Ing. Jaroslav Hejl, ČKAIT 0100065, ASK projekt s.r.o.

STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ STARÁ RADNICE - VESELÍ NAD LUŽNICÍ
10 / 2023 Stáhnout studii

Stará radnice

Veselí nad Lužnicí / Studie proveditelnosti

Zpracovatel:

OGIVA EU s.r.o.
IČ: 24774995

Kontakt:
Ing. Štěpán Janoušek, jednatel
stepan.janousek@ogiva.eu
+420 774 677 717

Zhotovitelé:

MgA. Štěpán Zápotocký, ČKA 04891
Ing. Štěpán Janoušek

Zpracovatel předběžného statického posouzení:
Ing. Jaroslav Hejl, ČKAIT 0100065, ASK projekt s.r.o.